Banner Proxima Expo EN 1010x400 1.1

Banner Proxima Expo EU 1010x400 1.1

“A ZE PAREA!”

LEHIAKETAREN OINARRIAK

 

1.- Lehiaketaren xedea

Lehiaketa honetarako, parte-hartzaileek Hellen van Meene holandarrak egindako argazkiak har ditzakete erreferentzia gisa; A whiter shade of pale erakusketan daude Kutxa Kultur Artegunea aretoan (Tabakalera, Andre zigarrogileak plaza, 1) eta datorren ekainaren 6ra arte izango da erakusketa ikusgai.

 

Guztira hiru argazkilari daude erakusketa honetan.Carla van de Puttelaar, Hellen van Meene eta Sanne de Wilde-k bakoitzak bere erara egiten du banakotasunaren bilakaera eta horren adierazpena argazkigintzan.Van Meene-ren kasuan, modeloa hautatu ondoren, unetxo baten, pose baten, bilaketa bihurtzen du saioa, nerabezaroak hain bereak dituen anbiguotasun eta asperduraren sentipenak atzemanez.

 

Argazkietako batzuetan neskatxa nerabeak etxe-abereekin agertzen dira, gehienetan txakurrekin, baina badira beste abere batzuk ere (untxiak, adibidez), horiekin lotura berezia ezartzen duelarik Hellen van Meenek.Beraz, lehiaketa honen ideia da zuk holandar artistaren lekukoa hartzea eta mugikor edo argazki-kamera batez pertsona baten (zeure edo beste edozeinen) argazkia egitea bere maskotarekin.Aberea irudiaren protagonista nagusia izan daiteke edo bigarren mailako aktorea.Argazkia sormenezkoa, errealista, koloretan edo zuri-beltzean egina izan daiteke.Izan zaitez aske argazkia egiterakoan.

 

A ze parea! lehiaketan parte hartu ahal izateko, argazki bat egin beharko duzu eta Instagrameko zeure kontura igo.Erantsi izenburu edo azalpen labur bat.

 

 

2.- Baldintzak

 

Nahi duten pertsona fisiko guztiek parte hartu ahal izango dute.Parte-hartzaile bakoitzak argazki bat edo gehiago aurkez ditzake, betiere proposaturiko gaiari egokitua(k).Parte-hartzailearen Instagrameko kontuak publikoa izan behar du, bestela bere kontaktuek bakarrik ikusi ahal izango dituzte bere argitalpenak.Argitalpen guztiak antolakuntzak berrikusi eta baliozkotuko ditu; gainera, honek eskubidea izango du ez onartzeko, bere iritziz, lehiaketak eskaturiko teknika, arte edo/eta legezko baldintzak betetzen ez dituzten piezak.Parte hartu nahi duten 18 urtez azpikoek guraso bati edo legezko tutoreari eskatu beharko diote lehiaketan izena eman eta parte hartzeko baimena.

 

3.- Izen-ematea eta parte-hartzea

 

Parte hartzeko modu bakarra Instagram bidez izango da, eta argitalpena #Azeparea hashtag edo traolarekin igo behar da, baita Arteguneak Instagramen duen kontu ofiziala (@arteguneakutxa) jarraitu, aipatu eta etiketatu ere.Testu edo kontakizun labur bat ere sartu behar da Instagramen parte hartzeko egindako argitalpenaren deskribapenean, gehienez 140 karakterekoa.Epaimahaiak argitalpenaren sentikortasuna, garaikidetasuna eta naturaltasuna balioetsiko ditu, Hellen van Meene-ren obraren ezaugarri nagusietako hiru.Antolakuntzak eskubidea izango du bere ustez oinarrietan ezarritako baldintzak betetzen ez dituzten irudiak, edota beren edukiengatik oinarrizko eskubideak urratzen dituztenak, baztertzeko.

 

4.- Deialdiaren epea

 

Lehiaketan parte hartzeko aldia:2019ko maiatzaren 13tik 26ra.Epaimahaiak datorren maiatzaren 29an emango du erabakia.

 

5.- Lehiaketara aurkezturiko argitalpenei buruzko eskubideak

 

Parte-hartzaileak adierazten eta bermatzen du bera dela argazkien egile bakarra eta lehiaketara aurkezten dituen argazkiei buruzko egile-eskubide guztien jabea dela.Halaber, parte-hartzailearen ardura edo erantzukizuna izango da argazki bakoitzean agertzen diren pertsonen baimena lortzea, deituriko jarduera eraginkorrerako, salbu argazki hori leku publiko batean egina bada eta legez ezarritako eran, irudi-eskubideengatiko erreklamazio oro bere gain hartuz.Parte-hartzailea izango da legezko erantzule bakarra aurrez egindako irudiak erabiltzean egile-eskubideei buruzko legea ez betetzeagatik sortzen den edozein gatazkaren aurrean .

 

Lehiaketaren sustapen eta zabalkunderako erakundeari beharrezkoak iruditzen zaizkion ekintzak egin ahal izateko, parte hartzen duten guztiek Kutxa Kultur Arteguneari lagako dizkiote, era esklusiboan eta doan, lehiaketara aurkezturiko irudien eta testuen erreprodukzio eta komunikazio publikorako eskubideak.Eskubide horien lagapena lehiaketaren eta gero egin litekeen erakusketaren eremura bakarrik mugatuko da.Erakunde deitzaileak aukera izango du bai lanak teknikoki eraldatzeko hori beharrezkoa den neurrian Interneteko edo Interneti atxikigarria den beste edozein teknologiatako formatu, irudi edo itxurara egokitzeko, eta bai komenigarri iruditzen zaizkion euskarri fisikoetan erreproduzitzeko ere.

 

6.- Epaimahaia

 

Epaimahaian argazkigintzako bi aditu eta Arteguneko ordezkari bat izango dira, eta hauek erabakiko dituzte epaimahaiaren bi sariak.Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da, baita sariak hutsik geratzen baldin badira ere.

 

7.- Sariak

 

Bi sari irabazle emango dira, obra-erosketa kontzeptuan, Lomography Konstruktor F Camera bat eta A whiter shade of pale erakusketaren katalogoa.

 

Epaimahaiaren erabakia 2019ko maiatzaren 30ean, ostegunean, jakinaraziko da.Bi irabazleei Arteguneako sare sozialen bidez jakinaraziko zaie, eta adostasuna ematen dute beren izena aretoko informazio- eta sustapen-materialetan, inprimatu edo digitaletan, ager dadin.Saritutako argitalpenak, atxikitako testuekin batera, Artegunearen jabetza izango dira erabilera esklusiborako, eta erakundearen ikus-entzunezko funtsen parte bihurtuko dira, argitalpen hauen egileek erakundeari lagako dizkiotelarik saritutako lanen erakusketa- eta erreprodukzio-eskubide guztiak.Argitalpen irabazleen egileek Artegunearen berariazko baimena beharko dute argitalpenez zeinahi erabilera egiteko, edo horiek beste edozein lehiaketatara aurkezteko.

 

 

8.- Datu pertsonalak babestea

Europako Parlamentu eta Kontseiluaren 2016/679 Araudian (EB) 2016ko apirilaren 27koan, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari lotuta pertsona fisikoak babesteari buruzkoanxedatutakoaren arabera, jakinarazten dizugu zuk emandako datu pertsonalek tratamendu guztiz isilpeko edo konfidentziala izango dutela Kutxa Fundazioaren, Kutxagestion Zerbitzuak, S.L.U.ren eta Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioaren erantzukizunpean, lehiaketan parte hartzeko helburuaz.

Bidalitako datuak eta dokumentazioa gorde egingo dira, nahitaezkoa den epean, baina suntsitu egingo dira horiek gordetzea beharrezkoa ez denean edo zuk zeuk berariaz eskatzen duzunean, erabateko konfidentzialtasuna bermatzen zaizularik bai datuen tratamenduan eta bai ondorengo suntsiketan.

Aurrekoa gorabehera, zure datu pertsonalak prozesatu edo/eta jakinarazteko adostasuna ezeztagarria izango da beti, atzera eraginik gabe.Jakinarazten zaizu, edozein unetan, aukera duzula zeure eskubideak egikaritzeko tratamenduaren arduradunetako baten aurrean (Kutxa Fundazioa, helbidea: Mikeletegi pasealekua, 79 - Donostia), edo idazki bat bidaliz goiko helbide horretara ohiko postaz edo posta elektronikoz ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), betiere zeure nortasun-agiriaren kopia ere bidalita.

9.- Oinarriak onartzea

Parte-hartzaileek, lehiaketan parte-hartze hutsagatik, honen oinarri guztiak eta bakoitza onartzen dituzte.

Banner Proxima Expo ES 1010x400 1.1

“URUMEAKO JENDEA”

LEHIAKETAREN OINARRIAK

1.- Lehiaketaren xedea
Lehiaketa honetan, Begoña Zubero argazkilariak Artegunea aretoan (Tabakalera, Andre Zigarrogileen plaza, 1) apirilaren 7tik uztailaren 2ra ikusgai jarritako Gente del Po (Po-ko Jendea) erakusketan egindako ibilbide artistikoa har dezakete abiaburutzat parte-hartzaileek.

Erakusketa horretan, Po ibaiaren guneak bildu ditu Zuberok, Michelangelo Antonioni zinemagileak aztertu zituenak. Eta emaitza moduan, unibertso bisual aberats bat lortzen da, non argazkiaren, eskulturaren, bideoaren eta instalazioaren bitartez, paisaia den protagonista nagusia.

Enrique Martínez Lombó komisarioak, Le Sponde argazki-sail ederra hizpide hartuta, adierazi duenez: “Agerikoa da Zuberok giroari erreparatuz gogo-aldartea hautemateko duen gaitasuna; dokumentalaren eta fikzioaren arteko irudi batzuk sortzen ditu, oroimenaren eta begiestearen tarteko espazio batean”. Beste sail batean (Peassagio industriale), natura “industrializazioak indarrez hartua ageri da, edertasun-forma berri baten moduan, noiz eta joera denean eremu industrialak kutsadura-modutzat jotzea, eta horiek eraistea, edo gutxienez, alboratzea edo baztertzea”.

Artista bilbotarraren diskurtsoa hainbat geruza eta diziplinatan mugitzen da (argazkiaz gainera, bideoa, audioa eta eskultura baliatzen ditu). Mundu osagarriak dira, eta horietan alderdi artistikoa, dokumentala eta kulturala etengabe ari dira gainjartzen. Zuberorentzat ez du denak balio, baina Po ibaiaren bere irudiek “asko laguntzen dute pentsamendua paisaia-edertasun berri batera eta ingurunean gertatu diren aldaketetara egokitzen, gaur egungo gizartearekin bat datorren nortasun berri bat osatuz, non paisaiaren landa-irudia ez den nahikoa”, adierazi du Martínez Lombók.

Zuberok ez die argazkirik ateratzen pertsonei. Zeuk nahi izanez gero, ordea, egin dezakezu. Beraz, proposatzen dizugu Begoña Zuberoren lekukoa hartu, eta sakelako telefonoarekin, Urumea ibaia nahi duzun moduan harrapatzea, inolako lotura formalik gabe, egokien iruditzen zaizun ibilbide-zatian ala tokian. Ibaia, beraz, zure irudiaren protagonista nagusia zein bigarren mailako aktorea izan liteke, eta aukera egongo da ibairik ez agertzeko ere, baldin eta testuinguruaren arabera haren presentzia ondorioztatzen edo ulertzen bada.

Urumeako Jendea lehiaketan parte hartzeko, zure Instagrameko kontuarekin lotutako zeinahi argazki, bideo edo tresna (boomerang, memea, gifa, selfiea…) aurkeztu beharko duzu. Igo ezazu, eta idatzi alboan izenburu bat edo azalpen txiki bat.

2.- Baldintzak

Lehiaketan parte hartu ahalko dute hala nahi duten pertsona fisiko guztiek. Parte-hartzaile bakoitzak nahi adina argazki/bideo aurkeztu ahalko ditu, betiere proposaturiko gaia errespetatuta. Parte-hartzailearen Instagrameko kontuak publikoa izan beharko du, bestela, bere kontaktuek bakarrik ikusi ahalko dituzte bere argazkiak. Antolatzaileek argitalpen guztiak aztertu eta baliozkotuko dituzte, eta eskubidea izango dute beren irizpideen arabera lehiaketaren baldintza teknikoak, artistikoak eta/edo legezkoak betetzen ez dituzten lanak ez onartzeko. Parte hartu nahi duten 18 urtetik beherakoek amari/aitari edo legezko tutoreari eskatu beharko diote lehiaketan izena eman eta parte hartzeko baimena.

3.- Izen-ematea eta parte-hartzea

Parte hartzeko modu bakarra Instagramen bitartez izango da. Horretarako, argitalpena igo beharko da, #GenteDelUrumea traolarekin. Era berean, Artegunearen Instagrameko kontu ofiziala (@artegunea) jarraitu, aipatu eta etiketatu beharko da. Bestalde, Instagramen jarritako argitalpenaren deskribapenean gehienez 140 karaktere izango dituen testu edo kontakizun labur bat erantsi beharko da. Epaimahaikideek argitalpenaren sentiberatasuna, garaikidetasuna eta naturaltasuna aztertuko dituzte, horiek baitira Begoña Zuberoren lanaren ezaugarri nagusietako hiru. Antolatzaileek erreserbatuta dute beren ustez oinarrietan ezarritako baldintzak betetzen ez dituzten edo edukiagatik oinarrizko eskubideak urratzen dituzten irudiak baztertzeko eskubidea.

4.- Deialdian parte hartzeko epea

2017ko maiatzaren 5etik ekainaren 6a bitarte parte hartu ahal izango da lehiaketan. Epaimahaiak ekainaren 14an emango du bere epaia.

5.- Lehiatuko diren argitalpenen gaineko eskubideak

Parte-hartzaileak adierazten eta bermatzen du lehiaketara aurkezturiko argazki(ar)en/bideo(ar)en egile bakarra dela, baita argazki/bideo horren/horien gaineko egile-eskubide guztien titular bakarra ere. Era berean, parte-hartzailearen erantzukizuna izango da argazki/bideo bakoitzean ager daitezkeen pertsonei beren irudiarekin lehiaketan parte hartzeko baimena eskatzea, non eta argazkia/bideoa ez den leku publiko batean eta legez ezarritako moduan egin, bere gain hartuta irudirako eskubidearekin loturiko ezein erreklamazioren gaineko erantzukizun guztia. Parte-hartzailea izango da legezko arduradun bakarra aurretik existitzen ziren irudiak erabiltzeagatik egile-eskubideekin lotutako lege-urraketen ondorioz sor daitekeen edozer gatazkari dagokionez.

Antolatzaileek lehiaketa promozionatzeko eta hari buruzko informazioa hedatzeko beharrezkotzat jotako ekintza oro gauzatu ahal izateko, parte-hartzaile guztiek Arteguneari lagako dizkiote, doan eta modu esklusiboan, lehiaketara aurkezturiko irudiak eta testuak erreproduzitzeko eta publikoki zabaltzeko eskubide guztiak. Eskubide horien lagapenak lehiaketaren esparruari eta balizko ondorengo erakusketari bakarrik eragingo dio. Lehiaketa deitu duen erakundeari, halaber, baimena emango dio lanak teknikoki eraldatzeko, Interneteko formatura, irudira edo itxurara egokitzeko beharrezkoa den heinean, baita egokitzat jotako euskarri fisikoetan erreproduzitzeko ere.

6.- Epaimahaia

Epaimahaia argazkilaritzaren eta bideoaren arloko bi adituk eta Artegunearen ordezkari batek osatuko dute, eta beraiek arduratuko dira epaimahaiaren hiru sariak emateaz. Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da, baita sariak hutsik geratzen diren kasuetan ere.

7.- Sariak

5 sari banatuko dira, obra erostearen truke: Gente del Po (Po-ko Jendea) erakusketaren katalogo bat eta Begoña Zubero artistak berak ateak itxirik egindako ikustaldi gidatu bat.

Epaimahaiaren erabakia 2017ko ekainaren 14ean, asteazkenean, jakinaraziko da jendaurrean. Hiru irabazleek Artegunearen sare sozialen bitartez jasoko dute albistea, eta baimena ematen dute beraien izena aretoaren informazio- eta promozio-materialetan –argitaraturikoak zein digitalak– ateratzeko. Sarituriko argitalpenak eta dagozkien testuak Artegunearen jabetza eta erabilera esklusibopean geratuko dira, eta erakundearen ikus-entzunezko funtsen zati bilakatuko dira. Egileek erakundeari lagako dizkiote lan irabazleen erakusketa- eta erreprodukzio-eskubide guztiak. Sarituriko argitalpenen egileek Artegunearen esanbidezko baimena eskatu beharko dute argitalpenak edozer xederako erabiltzeko, edo beste lehiaketa batean aurkezteko.

8.- Datu pertsonalak babestea

15/99 Lege Organikoari jarraiki, jakinarazten dizugu Urumeako Jendea lehiaketaren bidez jasotako datu guztiak parte-hartzea behar bezala kudeatzeko eta oinarri hauetan jasotakoa betetzeko bakarrik erabiliko direla. Sartzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak baliatzerakoan indarreko araudiak ezarritakoa beteko da.

9.- Oinarriak onartzea
Parte-hartzaileek, lehiaketan parte hartzeagatik soilik, haren oinarri guzti-guztiak onartzen dituzte.